Naše služby

Zverte účtovníctvo a personálnu agendu do našich rúk.

Doprajte si viac času pre seba a svoju rodinu. Doprajte si nás.

Jednoduché účtovníctvo

Kompletné spracovanie jednoduchého účtovníctva pre všetkých živnostníkov, prenajímateľov, SZČO a malých podnikateľov. Poradenstvo v oblasti uplatňovania paušálnych výdavkov. Ročná účtovná závierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR. Komunikácia so správcom dane.

Podvojné
účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva pre všetky typy obchodných spoločností. Kontrola správnosti účtovných dokladov, evidencia nákladov a výnosov v podrobnom analytickom členení, vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov s prílohami a ostatné úkony súvisiace s vedením účtovníctva podľa potreby Vašej účtovnej agendy.

Mzdy
a personalistika

Vypracovanie dokumentácie súvisiacej so vstupom a výstupom zamestnancov z pracovného pomeru, komunikácia s orgánmi sociálneho a zdravotného zabezpečenia, zabezpečenie oznamovacích povinností, vypracovanie miezd, ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a ďalšie úkony súvisiace s vedením mzdovej agendy.

Právne
poradenstvo

V spolupráci s našimi obchodnými partnermi Vám poskytneme právne poradenstvo a služby šité na mieru napr. v oblasti vymáhania Vašich pohľadávok, založenia a zmien v obchodných spoločnostiach, vypracovanie obchodných zmlúv a ďalšie služby podľa Vašej potreby.

Online účtovníctvo

Chcete mať aktuálne informácie o hospodárení Vašej firmy 24 hodín denne?

Online účtovníctvo je teda určené práve pre Vás. Je to veľmi perspektívny projekt, ktorý vznikol na základe analýzy potrieb zákazníkov a je formou tesnejšej spolupráce pri poskytovaní služieb. Nosnou myšlienkou systému je zdieľanie dát medzi užívateľmi systému. Dostupnosť a aktuálnosť ekonomických informácií je pre firmy veľmi dôležitá, ak nie až kľúčová. Dopyt po on-line prístupe do ekonomického systému je značný. On-line vedenie účtovníctva poskytujeme prostredníctvom vzdialeného prístupu do nášho účtovného systému cez terminálový server. Potrebné doklady pre svojich zákazníkov vystavujete priamo do účtovníctva Vašej firmy a k zaúčtovaniu účtovných prípadov dochádza obratom a klient má tak všetky ekonomické informácie ihneď k dispozícii. Ako spracovateľ sa staráme o technické zaistenie spolupráce, predovšetkým o pravidelnú aktualizáciu systému a archiváciu dát. Zároveň dohliadame na správnosť a úplnosť online účtovania. Sprístupnenie na strane klienta nevyžaduje žiadnu špeciálnu inštaláciu, prístup k vzdialenej ploche je štandardnou súčasťou operačného systému Windows. Práca cez vzdialenú plochu je veľmi jednoduchá a komfort práce maximálne dostačujúci. Je potrebné iba zaobstarať príslušný počet prístupov na náš terminálový server vrátane prístupov do účtovného systému. Jedná sa však o výrazne nižšiu investíciu, ako zakúpenie akéhokoľvek ekonomického systému.

Prístup k online účtovníctvu budete mať

24

hodín

365

dní

53

týždňov

12

mesiacov

Cenník

Výška mesačného paušálu za vedenie účtovníctva

Cenu za vedenie účtovníctva je možné dohodnúť aj individuálne v závislosti od veľkosti agendy a potrieb klienta

Basic

50 /mesiac
 • jednoduché účtovníctvo
 • podvojné účtovníctvo
 • pre neplatcov DPH
 • spracovanie miezd
 • účtovná závierka
 • €100

Standard

100 / mesiac
 • jednoduché účtovníctvo
 • podvojné účtovníctvo
 • kvartálne spracovanie DPH
 • spracovanie miezd
 • účtovná závierka
 • €150

Premium

150 / mesiac
 • jednoduché účtovníctvo
 • podvojné účtovníctvo
 • mesačné spracovanie DPH
 • spracovanie miezd
 • účtovná závierka
 • €150

Naši klienti

Účtujeme v POHODE

Ekonomický a informačný systém POHODA spĺňa všetky predpoklady pre Vaše podnikanie

Intuitívny jednoduchý a inteligentný systém

Účtovný program POHODA je riešený tak, aby Vám išla všetka práca rýchlo a jednoducho. Ponuku, objednávku i faktúru môžete vystaviť doslova len pár kliknutiami. Dokladové agendy, funkcie a povely programu sú medzi sebou logicky previazané, navyše veľa vecí za Vás POHODA urobí automaticky alebo Vám ich aspoň pripomenie.

Prepracovaná fakturácia, objednávky a ponuky

Vydaná, prijatá a zálohová faktúra, ponuka, dopyt, objednávky, dodací list, príkaz na úhradu ... Jednoducho všetky doklady. Účtovný program POHODA Vám celý obchodný prípad maximálne automatizuje. Či už budete svoje doklady tlačiť, posielať e-mailom z programu POHODA alebo inou cestou, tlačové zostavy svojim vzhľadom Váš firemný image len podporia.

Pohoda podporuje aj sklady a e-shopy

Program POHODA umožňuje viesť taktiež sklady. Na svoje si prídete i v prípade, ak potrebujete agendy pre reklamácie a servis. Chcete mať e-shop? Pošlite zásoby na prepojený internetový obchod. POHODA podporuje obchodovanie cez internet s najznámejšími internetovými obchodmi tretích strán. Malým firmám s úzkym sortimentom môže prísť vhod vlastný objednávkový systém STORMWARE eForm.

Kontaktujte nás

ABRENT s.r.o., Bajzova 3, 040 01 Košice
IČO: 47 390 697, DIČ: 2023862060
E-mail: abrent@abrent.sk, Tel.: +421 907 258 268

Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.